Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Tiedoksi annettavat asiat

Perustelut

Tiedoksi annettavat asiat

MYR-jaostojen pöytäkirjat

- Elinkeinojaosto 19.5.2022
- Ilmastovastuujaosto ja järjestöjaosto 18.3.2022
- Ilmastovastuujaosto 10.6.2022
- Järjestöjaosto 5.5.2022
- Järjestöjaosto 27.1.2022
- Koulutusjaosto 15.9.2022
- Koulutusjaosto 7.4.2022
- Koulutusjaosto 9.6.2022
- Maaseutujaosto 17.5.2022
- Maaseutujaosto 25.1.2022

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.