Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Käsitellään muut asiat.

Päätös

Tarja Nuotio totesi nopealla aikataululla toteutettavan maakunnan yhteistyöryhmän kirjallisen menettelyn koskien seuraavaa EAKR-hakua.