Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle TAKE energy – Tuotantoteollisuuden kestävä energiatalous

VSLDno-2022-316

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00158 TAKE energy – Tuotantoteollisuuden kestävä energiatalous (päätoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Turun yliopisto)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 23/47, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022 käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun. Hakemus sai alle puolet maksimipisteistä (23/47), eikä täytä hakuilmoituksella annettuja valintakriteereitä.

Hanke on teemaltaan kiinnostava, mutta se kaipaisi toteutusvarmuutta ja taustoitusta suhteessa jo tehtyihin hankkeisiin ja toimenpiteisiin. Hakemuksella esitetty ensisijainen kohderyhmä ei vastaa toimenpiteiden sisällössä esitettyä kohderyhmää. Kyseessä on selkeästi haja-astutusalueille ja maaseudulle sijoittuva hanke, joka voisi ensisijaisesti soveltua rahoitettavaksi maaseutuohjelmasta. Pilotit maaseutuympäristöön on tarkoitus tehdä siten, että investointikustannuksista vastaa kiinteistön omistaja itse. Eri tuotantomuotoja yhdistelevät investoinnit voivat olla kokoluokaltaan massiivisia, joten hankkeen toteutumisen kannalta tulisi olla jo ennalta tiedossa, että tällainen/tällaisia investoijia löytyy.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:

R-00158 TAKE energy – Tuotantoteollisuuden kestävä energiatalous

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta.