Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle GoldDigi – Digipalveluiden käyttökokemus ja saavutettavuus

VSLDno-2022-315

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

400284 GoldDigi – Digipalveluiden käyttökokemus ja saavutettavuus (toteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 22/47, asiantuntija-arvioon ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun 16.9.2022. Hakemus sai alle puolet maksimipisteistä (22/47), eikä täytä hakuilmoituksella annettuja valintakriteereitä.

Hankkeen tavoitteet ovat maakunnan kehittämisen kannalta yleisellä tasolla hyvin perusteltuja. Hankkeen tavoitteet ovat ohjelman ja maakuntastrategian mukaisia ja ne tukevat sekä digitalisaatiotavoitteita että toimijoiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Hankevalmisteluun on panostettu paljon, ja ennakkoon selvitetty yritysten kiinnostusta osallistua hankkeeseen.

Kohdeyritysten (ja muiden toimijoiden) toimialaa ei ole rajattu, kohdejoukko on hyvin laaja. Koko maakunnan kehittämisen näkökulmasta hankkeen vaikuttavauus näyttää jäävän kuitenkin melko alhaiseksi; osallistujamäärä on varsin rajallinen digitalisaatiohaasteita kohtaavien yritysten kokonaismäärään nähden. Hankkeessa on esitetty perusteellinen yrityskohtainen palveluprosessi, jonka yritykset joutuisivat muutoin hankkimaan vapailta markkinoilta. Hankkeella edistetään osittain yritysten lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä. Suuri osa toimenpiteistä kohdistuu yksittäisten yritysten normaaliin toiminnan (digipalvelut, mahdollisesti verkkokaupan perustaminen/kehittäminen ym.) tukemiseen.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:

400284 GoldDigi – Digipalveluiden käyttökokemus ja saavutettavuus

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta.