Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeelle Health Innovation Hub

VSLDno-2022-314

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00256 Health Innovation Hub (päätoteuttaja Turku Science Park Oy Ab, osatoteuttajat Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun yliopisto ja Åbo Akademi)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 29/47, joka ei riittänyt rahoitukseen toimintalinjan 1 hakemusten keskinäisessä vertailussa. Ratkaisussa on huomioitu asiantuntija-arvio ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022 käyty arviointi- ja hankepriorisointikeskustelu.

Riskirahoituksen ja liike-elämän tuen saaminen lääke- ja terveysteknologia-alan start up -yrityksille ja uusille innovaatioille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa edistää erityistavoite 1.1.:n tavoitteiden saavuttamista. Pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä edistetään tässä hankkeessa totutusta poikkeavalla tavalla. Hanke tukee vahvasti Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen lääke- ja terveysteknologia -painopistettä.

Hankkeen keskeinen sisältö on yhteistyön lisääminen. Toimenpiteet ovat vielä osittain tarkentumattomia, ja ne kaipaavat tuomista konkretian tasolle, jotta yhteys toimenpiteiden ja niiden avulla saavutettavien tavoitteiden välillä voidaan arvioida. Hankkeen tiivis työsuunnitelma kaipaa yksilöimistä.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta:

R-00256 Health Innovation Hub

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta.