Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, kielteinen esitys hankkeille Lisäävästä valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen – LiVaTpro ja Lisäävästä valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen – LiVaTpro / Investointihanke

VSLDno-2022-313

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00225 Lisäävästä valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen – LiVaTpro (päätoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Turun yliopisto)

R-00237 Lisäävästä valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen – LiVaTpro / Investointihanke (päätoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttaja Turun yliopisto)

Hakemukset on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022, joka päätti lähettää hakemukset maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemukset käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 29/47, joka ei riittänyt rahoitukseen toimintalinjan 1 hakemusten keskinäisessä vertailussa. Ratkaisussa on huomioitu asiantuntija-arvio ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022 käyty arviointi- ja hankepriorisointikeskustelu.

Toiminnassa yhdistyy kaksi Älykkään erikoistumisen strategian painopistealuetta: Lääke- ja terveysteknologia sekä Sininen talous ja uudistuva teollisuus. Hankkeen keskiö on kuitenkin kapea-alainen (3D-tulostusmenetelmällä valmistettujen metalliosien jälkityöstö), vaikka se kohdentuu useille toimialoille. Epäselväksi jää, kuinka yritykset saadaan sitoutumaan mukaan hankkeen toimintaan, ja kuinka hankkeen tulokset saadaan vietyä tehokkaasti käytäntöön. Hankkeessa tuotetaan käsikirja 3D-tulostettavan tuotteen suunnitteluun ja jälkityöstön automatisointiin, mutta tuotoksen saattaminen aktiiviseen käyttöön vaatii kattavat yrityskontaktit, joita hakemuksella ei vielä osoitettu.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeista:

R-00225 Lisäävästä valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen – LiVaTpro

R-00237 Lisäävästä valmistuksesta valmiiseen tuotteeseen – LiVaTpro / Investointihanke

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan kielteisen lausunnon hankkeesta.