Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle SARA – Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina

VSLDno-2022-311

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00253 SARA – Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina (päätoteuttaja Åbo Akademi, osatoteuttajat Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Geologian tutkimuskeskus)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 41/47, asiantuntija-arvioon ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022 käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun.

Hankkeen toimenpiteet on esitetty selkeästi ja ne tukevat hankkeen tavoitteisiin pääsyä. Keskeisellä sijalla on perustiedon keräämisen lisäksi savirakentamisen sekä infrarakentamisen (tulvavallit, meluseinät) pilotointi sekä ilmastovaikutusarviointi.

Hanketta toteuttavat tarkoituksenmukaiset toimijat. Yritykset ovat ilmaisseet alustavan kiinnostuksensa hanketta kohtaan ja todellinen tarve on olemassa; ylijäämämaamassat ovat iso haaste. Sementtipohjaisten rakennusmateriaalien korvaaminen savipohjaisilla tukee paitsi kiertotaloutta myös ilmastotavoitteita. Arvoketjut mm. tekstiilikierrätyksen, metsäteollisuuden kuitupitoisten jätevirtojen ja jätteenpolton tuhkien ja kuonien kanssa pyritään kehittämään teknistaloudellisesti toimiviksi. Ennen rahoituspäätöksen laatimista tuenhakijoiden kanssa käydään tarvittaessa neuvottelut hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon mahdollisesti tehtävistä tarkennuksista.

Hankkeelle esitetään myönnettäväksi 479 461 euroa kuitenkin enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:

R-00253 SARA – Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta.