Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

VSLDno-2022-310

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00117 Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua (päätoteuttaja Ukipolis Oy, osatoteuttajat Yrityssalo Oy, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Kemiönsaaren kunta)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 25/47, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022 käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun.

Hankkeen teema on ajankohtainen ja tarpeellinen yrityksille, konkreettisin esimerkein löytyy käyttöön otettavia malleja ruohonjuuritasolle. Toteutus tapahtuu useassa seutukunnassa ja toimijaryhmä on tarkoituksenmukainen, jo aiemmissa hankkeissa tuloksellista yhteistyötä tehnyt joukko. Sekä teema että kohderyhmä ovat laajoja, mikä luo mahdollisuuksia saattaessaan eri toimialoja edustavia yrityksiä samojen ongelmien äärelle oppimaan. Haasteeksi voi kuitenkin muodostua vaikuttavien toimien tuottaminen näin avoimella kentällä. Määrälliset tavoitteet ovat vaatimattomat hankkeen kokoluokkaan nähden.

Ennen rahoituspäätöksen laatimista tuenhakijoiden kanssa käydään neuvottelut hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon mahdollisesti tehtävistä tarkennuksista.

Hankkeelle esitetään myönnettäväksi 510 656 euroa kuitenkin enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:

R-00117 Next Level – Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta.

Teknisenä korjauksena merkittiin, että Next Level -hankkeen kokonaiskustannusarvion ja tuen enimmäismäärän kokonaiskustannusarvio on 767 253 euroa ja tuen enimmäismäärä 537 078 euroa.

Katariina Torvinen ja Erik Lund ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.