Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeille ULLEVI – Uutta liiketoimintaa lämpöenergian varastoinnista ja ULLEVI-investointihanke

VSLDno-2022-309

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00013 ULLEVI – Uutta liiketoimintaa lämpöenergian varastoinnista (päätoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajat Turku Science Park Oy Ab ja Åbo Akademi)

400881 ULLEVI-investointihanke (toteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy)

Hakemukset on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022, joka päätti lähettää hakemukset maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemukset käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 28/47, asiantuntija-arvioihin ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 16.9.2022 käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun.

Energian kausivarastointi on keskeinen osa energiaomavaraisuusstrategiaa. Aihealue on ajankohtainen ja nopealla tahdilla kehittyvä. Yritykset ja eri toimijat tarvitsevat tukea ja tietoa pysyäkseen mukana muutos- ja kehitysvauhdissa. Hanke hyödyntää aikaisemmin toteutettujen hankkeiden tuloksia ja jatkaa kehitystyötä niiden pohjalta. Työsuunnitelma on looginen. Hankkeen tuotokset ovat sen kaltaisia, että niitä voidaan hyödyntää erilaisissa toimintaympäristöissä (pienet, keskisuuret ja suuret toimijat). Ennen rahoituspäätöksen laatimista hakijoiden kanssa käydään neuvottelut hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon mahdollisesti tehtävistä tarkennuksista.

Hankkeelle esitetään myönnettäväksi 379 815 euroa kuitenkin enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeista:

R-00013 ULLEVI – Uutta liiketoimintaa lämpöenergian varastoinnista (päätoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajat Turku Science Park Oy Ab ja Åbo Akademi)

400881 ULLEVI-investointihanke (toteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy)

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta.

Tom Palenius ja Piia Elo ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.