Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Synteettisen terveysdatan testialusta (maakunta)

VSLDno-2022-307

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00211 Synteettisen terveysdatan testialusta (maakunta) (päätoteuttaja Turun yliopisto, osatoteuttajat Turku Science Park Oy Ab, Turun ammattikorkeakoulu Oy, Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 38/47, asiantuntija-arvioon ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022 käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun.

Hankkeessa luodaan synteettisen terveysdatan testialusta, jossa tarjottava data täyttää yksityisyydensuojaa ja käyttökelpoisuutta koskevat laatukriteerit. Hankkeen taustalla on Business Finlandin rahoittama 3 miljoonan euron PRIVASA-hanke. Tässä nyt haetussa hankkeessa testialustan kehitystyö ei lähde alusta asti, sillä pohjatyötä on jo tehty liittyen teknisiin, lainopillisiin ja eettisiin kysymyksiin. PRIVASA-hankkeen ansiosta hyvät verkostot, yrityskentän tarpeet ja aktiivisuus ovat toteuttajien tiedossa. Hankesuunnitelma kaipaa vielä hiukan täsmennystä suhteessa jo tehtyihin toimenpiteisiin sekä yritysten rooliin hankkeen toteutuksessa.

Ryhmähankkeen toteuttajatahot tuovat kukin hankkeeseen tarvittavaa asiantuntijuutta ja muodostavat toiminnallisen ja tarkoituksenmukaisen toteuttajakokoonpanon. Ennen rahoituspäätöksen laatimista tuenhakijoiden kanssa käydään neuvottelut hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon mahdollisesti edellytettävistä tarkennuksista. Ennen rahoituspäätöksen antamista varmistetaan Uudenmaan liitosta, että Turun kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen rahoitushakuun (ekosysteemisopimuksen kiintiöön) samansisältöisenä jätetty hakemus peruutetaan hakijan toimesta tai sille tehdään kielteinen päätös.

Hankkeelle esitetään myönnettäväksi 346 181 euroa kuitenkin enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:

R-00211 Synteettisen terveysdatan testialusta (maakunta).

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta.

Tom Palenius ja Piia Elo ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.