Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn menevät Varsinais-Suomen liiton EAKR-hankkeet, myönteinen esitys hankkeelle Safesea-testialusta

VSLDno-2022-306

Valmistelija

  • Marja Anttila, erikoissuunnittelija, marja.anttila@varsinais-suomi.fi

Perustelut

R-00188 Safesea-testialusta (päätoteuttaja Turun ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajat Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Turku Science Park Oy Ab)

Hakemus on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022, joka päätti lähettää hakemuksen maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Hakemus käsitellään hankerahoitusjaostossa 21.10.2022.

Päätöksen perustelut:

Ratkaisu perustuu Varsinais-Suomen liiton arvioinnissa saatuun pistemäärään 35/47, asiantuntija-arvioon ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä 2.9.2022 käytyyn arviointi- ja hankepriorisointikeskusteluun.

Digitaalisia meriturvallisuusratkaisuja kehittäviä yrityksiä tukeva hanke on Varsinais-Suomen älykkään erikoistumisen strategian sinisen talouden ja uudistuvan teollisuuden painopistealueen mukainen. Pilotointi- ja kokeiluympäristön avulla yritykset voivat yhteistyössä oppilaitosten kanssa kasvattaa TKI-intensiteettiä kilpailukykynsä kehittämiseksi. Painopistealueen tavoitteiden mukaisesti hankkeessa aktivoidaan potentiaalisia vientiyrityksiä hyödyntämään synergiaa ja korkeakoulujen TKI-osaamista kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisessä.

Hankkeen valmisteluun on osallistunut laaja joukko alan toimijoita, mikä varmistaa sen, että hankkeen toimenpiteille on aito tarve olemassa. Ryhmähankkeen toteuttajatahot tuovat kukin hankkeeseen tarvittavaa asiantuntijuutta ja muodostavat tarkoituksenmukaisen toimijajoukon. Hankkeen kustannustehokkuutta pyritään vielä mahdollisuuksien mukaan lisäämään jatkovalmistelussa. Ennen rahoituspäätöksen laatimista tuenhakijoiden kanssa käydään neuvottelut hankesuunnitelmaan ja kustannusarvioon mahdollisesti tehtävistä tarkennuksista.

Hankkeelle esitetään myönnettäväksi 342 590 euroa kuitenkin enintään 70 % hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista kokonaiskustannuksista.

Hankkeen valintaesitys on oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä antaa rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta:

R-00188 Safesea-testialusta.

Päätös

Maakunnan yhteistyöryhmä antoi rahoittajaa sitovan myönteisen lausunnon hankkeesta.

Tom Palenius ja Piia Elo ilmoittivat olevansa esteellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.