Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Läsnäolijoiden toteaminen sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla ja kun kokous on asianmukaisesti kutsuttu koolle. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty 18.10.2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla, siten että kuva ja ääni ovat käytössä samanaikaisesti. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.