Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kokouksen esityslista on toimitettu jäsenille etukäteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Hyväksytään jäsenille toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.