Maakunnan yhteistyöryhmä, kokous 24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kirjallisten menettelyjen päätösten tiedoksiannot ja pöytäkirjojen vahvistaminen

Valmistelija

  • Esa Högblom, erikoissuunnittelija, esa.hogblom@varsinais-suomi.fi

Perustelut

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli kirjallisessa menettelyssä 24.5–31.5.2022 täydentävän haun Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman EAKR toimintalinjojen 2 ja 8 mukaisille käynnissä oleville hankkeille. Lisäksi maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli kirjallisessa menettelyssä 4.10–11.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tulossopimuksen vuonna 2022.

Kirjallisen menettelyn käyttö perustuu maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen § 17. Kirjallisessa menettelyssä päätökset tehdään yksimielisesti. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kirjallisen menettelyn käytön molemmissa menettelyissä, hyväksyi EAKR-hakua koskevat asiat ja merkitsi tulossuunnitelman tarkistuksen tiedoksi.

Maakunnan yhteistyöryhmän kirjallisia menettelyitä koskevat pöytäkirjat oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tarja Nuotio, aluekehitysjohtaja, tarja.nuotio@varsinais-suomi.fi

Maakunnan yhteistyöryhmä vahvistaa kirjallisia menettelyjä koskevat pöytäkirjat.

Päätös

Hyväksyttiin kirjallisten menettelyjen pöytäkirjat.